Czytelnia

Prezentujemy zbiór najciekawszych naszym zdaniem artykułów dotyczących praw zwierząt dostępnych w internecie. Poniższą listę będziemy na bieżąco uzupełniać nowymi linkami.

ARTYKUŁY Z BEZ DOGMATU nr.94
Oczywiście sceptyk ma rację, że nigdy nie mamy pewności, co dzieje się w umyśle zwierzęcia. Konsekwentnie jednak powinien wątpić w myślenie każdego człowieka. Problem istnienia umysłów innych niż nasz pozostaje w filozofii do tej pory nierozwiązany. Istnieje szereg symptomów, które miałyby świadczyć o umiejętności myślenia u ludzi, ale nie możemy wykluczyć tego, że otaczają nas zaprogramowane zombie.

POLITYKA SEKSUALNA MIĘSA
Wegetarianek jest więcej niż wegetarian. W ruchu praw zwierząt przeważają kobiety. Wiele z pierwszych organizacji broniących interesów zwierząt zakładanych było przez kobiety. Większość zwierząt w fermach również jest płci żeńskiej. To tylko kilka z wielu zagadnień, które sprawiły, że temat jedzenia mięsa czy stosunku do zwierząt jest badany również od strony gender (społeczno-kulturowej tożsamości płciowej). Jedną z prekursorek takiej analizy jest Carol J. Adams, autorka kultowej dla wszystkich feministek wegetarianek książki „The Sexual Politics of Meat” („Polityka seksualna mięsa”).

PRAWA ZWIERZĄT I OSÓB HOMOSEKSULANYHCH: PUNKTY WSPÓLNE
Weganka i lesbijka Jasmin Singer analizuje powiązania między ruchem praw zwierząt i praw osób homoseksualnych i dochodzi do wniosku, że ten sam rodzaj mentalności stoi u podstaw uzasadnień służących marginalizowaniu obu tych grup.

TWORZENIE NASZEJ WŁASNEJ KULTURY OPORU
Wielu aktywistów zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli będziemy czekać aż weganie zmobilizują się i zaczną działać, pozostaniemy w bezruchu. Ta społeczność składa się głównie z uprzywilejowanych białych, którzy żyją zbyt wygodnie aby rozumieć co się dzieje na świecie lub się tym przejmować. Gdy zwierzęta umierają, oni starają się imponować sobie nawzajem intelektualnymi debatami na temat nieistotnych drobiazgów. Mam nadzieję, że wielkie słowa których używają wywierają na zwierzętach równie duże wrażenie jak na mnie.

WYWIAD Z PROF. GARYM L. FRANCIONE
Postuluję potrzebę zmianę starej teorii na nową. Nie jestem nierealistyczny. Jestem świadomy tego, że jeśli przyjmiemy teorię abolicyjną, abolicja nie nastąpi natychmiast. Zmiana będzie następowała stopniowo. Jednak moim zdaniem wyraźnym celem musi być abolicja i to ona musi kształtować tę stopniową zmianę. Z drugiej strony mogę powiedzieć co jest nierealistyczne, a jest nim przekonanie, że przemysł wykorzystujący w celach komercyjnych zwierzęta będzie w stanie się pilnować.

ZWIERZĘTA I LUDZIE: SPOTKANIA PODOBNYCH UMYSŁÓW
Wiele ludzi na całym świecie interesuje się zwierzętami, kim są te stworzenia i jak możemy zmniejszać konflikt, a zwiększać współistnienie z nimi. To nie tylko naukowcy debatują nad złą, a zarazem pilną sytuacją na całym świecie.

SZOWINIZM GATUNKOWY NIE DZIAŁA
Szowinizm gatunkowy skutkuje hierarchicznym klasyfikowaniem zwierząt jako niższych i wyższych rangą oraz umieszczaniem ludzi na samym szczycie tej klasyfikacji. Filozofia szowinizmu gatunkowego lekceważy indywidualne różnice w zachowaniach wewnątrz oraz pomiędzy różnymi gatunkami. Dyskryminacja gatunkowa skutkuje niekończącą się krzywdą oraz zaburza relacje między organizmami.

MANIFEST ZWIERZĄT
Coraz więcej ludzi zauważa wpływ współczesnego świata na życie zwierząt. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie i zwierzęta powinni ze sobą współistnieć, że nasz los zależy od losu zwierząt. Jestem optymistą i marzycielem i naprawdę wierzę w to, że dzięki naszym wysiłkom przyszłość zwierząt i ludzi może być lepsza.

WEGANIZM A WYZWOLENIE ZWIERZĄT: W OBRONIE POLITYKI
Eksploatacja i wyzwolenie zwierząt to złożone zjawiska zależne od kontekstu lokalnego, regionalnego i narodowego. Z tego względu niełatwo poddają się generalizacji i wymagają różnej oceny w odmiennych konfiguracjach sytuacji politycznej, równowagi sił czy predyspozycji zaangażowanych ludzi. Szerzej, abstrahowanie od istotnych parametrów sytuacyjnych sprawia, że łatwo zawisnąć w próżni pustych, ahistorycznych pojęć. A jednak uważam, że podstawowe pytanie niniejszego eseju jest dziś zasadne w każdych warunkach. Czy można sobie wyobrazić różnicę w rezultatach działań podejmowanych na rzecz zmiany w zachowaniu ludzi w życiu jako jednostek (weganizm), a tych podejmowanych na rzecz zmiany stosunku współczesnej cywilizacji jako całości vis-à-vis innych zwierząt (wyzwolenie)?

KOMPLEKSOWE UJĘCIE OCHRONY NORMATYWNEJ ZWIERZĄT W ŚWIETLE BIOJURYSPRUDENCJI
Biojurysprudencja jest jedynym nurtem filozofii, który wyraża kompleksowe, uzasadnione i niepodważalne podstawy myślowe dla ochrony istot żywych, szczególnie ludzi i zwierząt. Swoją kompleksowość zawdzięcza porównawczemu uwzględnianiu w skali globalnej opisów, ocen i norm życia w religiach, moralności i prawie. Uzasadnienia czerpie z potwierdzonych wyników badań różnych dyscyplin naukowych, stwierdzających zarówno podobieństwa jak i różnice między ludźmi i zwierzętami.

CZY ZWIERZĘTA SĄ OSOBAMI?
Jeśli przyjmiemy kryterium bycia osobą jako swojego rodzaju linię demarkacyjną wyznaczającą zbiór podmiotów moralnych, możemy być pewni, że nie znajdą się w nim niektórzy ludzie albo znajdą niektóre zwierzęta. Niemożliwe jest przeprowadzenie tego podziału tak, aby po jednej stronie znalazł się człowiek, a po drugiej inne gatunki.

ETYKA A PRZEMOC WOBEC ZWIERZĄT
Pitagoras uważał, iż zwierzęta są człowiekowi równe i tak jak on mają zdolność odczuwania cierpienia. Do człowieka okładającego psa kijem miał według Diogenesa krzyknąć: „Przestań go bić! Przyjaciela duszę rozpoznałem w jego skowycie!”

CZY KROPOTKIN KOCHAŁ ZWIERZĘTA?
W konfrontacji ze światem kropotkinowska teoria człowieka posiadającego wrodzone uczucie miłości i poświęcającego się instynktownie dla innych potrzebuje jakiegoś dowodu, wytłumaczenia, dlaczego w związku z tym nie panuje w ludzkich społecznościach idylla. Bo raczej nie widujemy naokoło samych gotowych do pomocy, ofiarnych altruistów.

ŻYWCIE WEWNĘTRZNE ZWIERZĄT
Życie wewnętrzne oraz inteligencja wielu zwierząt zadziwia naukowców zajmujących się tym tematem na całym świecie. Psy są zdolne do wykrycia takich chorób jak rak i cukrzyca oraz ostrzec ludzi przed zbliżającym się atakiem serca i udarem. Słonie, wieloryby, hipopotamy, żyrafy oraz aligatory używają dźwięków o niskiej częstotliwości w poszukiwaniu jedzenia, do nawigacji oraz komunikacji z innymi.


Leave a Reply