19 lipca 2024

O nas

Zeszyty Praw Zwierząt to pierwsze w Polsce strona w głównej mierze poświęcona teorii i filozofii praw zwierząt.

W świetle prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat badań, zdrowotne właściwości diety roślinnej, zdają się nie pozostawiać żadnej wątpliwości. Tym samym na pierwszy plan coraz częściej wysuwa się kwestia idei praw zwierząt, zgodnie z którą, formalne prawo do życia czy wolności, miałoby przysługiwać także innym, poza ludzkim gatunkom. Szeroko pojęty ruch wyzwolenia zwierząt nie jest środowiskiem jednolitym. W ramach jego działalności współistnieje wiele odmiennych idei i strategii dotyczących walki o prawa zwierząt.

Dlatego też naszym celem jest zaprezentowanie każdego istotnego poglądu dotykającego problemu wykorzystywania zwierząt. Pragniemy zainspirować Czytelników do głębszej refleksji nad naszym stosunkiem do pozostałej części królestwa zwierząt, a także sprowokować nowe pytania i dostarczyć nowych odpowiedzi.

Mówiąc o prawach zwierząt nie wolno zapominać o samych zwierzętach — ich psychice i emocjach. Część miejsca poświęcamy tym samym etologii — nauce o zachowaniu zwierząt. Tylko bowiem rzetelna edukacja jest w stanie przełamać wciąż żywe stereotypy o nieświadomych, niezdolnych do myślenia zwierzętach.